90%+ Efficiency
85%+ Efficiency
80%+ Efficiency
80+ Gold RESET▲

產品型號:100-GD-0600-V1

 • Total Watts: 600 Watts
 • +12v Rail: 50A Total
 • Energy Rating: 80 Plus Gold
 • Fans: 1 x 120mm
 • ECO Mode: No

全球保固: 5 年

產品型號:110-GQ-0600-V7

 • Total Watts: 600 Watts
 • +12v Rail: Single Total
 • Energy Rating: 80 Plus Gold
 • Fans: 1 x 120mm FDB
 • ECO Mode: No

全球保固: 5 年

NT$2,690.00
*運費另計

80+ Bronze RESET▲

產品型號:100-B1-0600-V7

 • Total Watts: 600 Watts
 • +12v Rail: 49A Total
 • Energy Rating: 80 Plus Bronze
 • Fans: 1 x 120mm
 • ECO Mode: No

全球保固: 5 年

NT$1,990.00
*運費另計

產品型號:110-BQ-0600-V7

 • Total Watts: 600 Watts
 • +12v Rail: 50A Total
 • Semi-Modular
 • Energy Rating: 80 Plus Bronze
 • Fans: 1 x 120mm
 • ECO Mode: No

全球保固: 5 年

NT$2,290.00
*運費另計

80+ White RESET▲

產品型號:100-W1-0600-K1

 • Total Watts: 600 Watts
 • +12v Rail: 49A Total
 • Energy Rating: 80 Plus
 • Fans: 1 x 120mm
 • ECO Mode: No

全球保固: 3 年

NT$1,790.00
*運費另計